Strafrecht advocaat

Criminal defense laywer
Advocaat van der Brugge
Mr. J.F. (Freek) van der Brugge (Delft 1962) is advocaat sinds 1989. Hij heeft een zeer ruime ervaring in het behandelen van strafzaken en staat cliënten bij door heel Nederland en bij alle rechtbanken en Gerechtshoven in Nederland.


Vanzelfsprekend is mr. Van der Brugge aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de Amsterdamse Orde van advocaten.
Lidmaatschappen
Diverse doelgroepen

Mr. Van der Brugge is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (https://www.nvsa.nl ) en de European Criminal Bar Association (https://ecba.org) In het kader van zijn werkzaamheden op het gebied van het psychiatrisch patiënten recht is mr. Van der Brugge lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (https://www.vpan.nu) en de Amsterdamse Advocaten Vereniging Psychiatrie.

Daar waar juridische problemen niet tot zijn expertise behoren, kan mr. Van der Brugge u verwijzen naar een ruime kring van collega-advocaten met wie mr. Van der Brugge vaak al jarenlang intensief samenwerkt.

Overige registratis
Rechtsgebiedenregister

Mr. Van der Brugge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht (waaronder TBS-zaken en overleveringsrecht)
Psychiatrisch patiënten recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Dienstverlening

Hoogste kwaliteit

Mr. Van der Brugge wil de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening leveren en hecht grote waarde aan het oordeel van zijn cliënten. Indien u tevreden bent, laat mij dit dan vooral weten. Indien u ontevreden bent over mijn dienstverlening of de hoogte van de declaratie verzoek ik u mij ook daarvan op de hoogte te stellen. Ik neem uw klachten bijzonder serieus en zal altijd proberen in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

Contact opnemenKlachtenregeling

Indien noodzakelijk/gewenst, wordt aansluiting gezocht bij de klachtenregeling van Aves Advocaten (https://avesadvocaten.nl/klachtenregeling).

Diversen
Samenwerking

Mr. Van der Brugge werkt nauw samen met Aves Advocaten te Amsterdam, welk kantoor hij in 2003 mede oprichtte. (www.avesadvocaten.nl) Mr. Van der Brugge is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder KvK-nummer 92194494. Op al mijn diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.

Advocaat Van der Brugge respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend verstrekken wij geen informatie of gegevens zonder uw toestemming aan derden.